ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΥ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαγνωστικά Κέντρα

αναλυτική παρουσίαση διαγνωστικών κέντρων
όλες οι υπηρεσίες

ΠΛΑΤΩΝ

Το «ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.» ιδρύθηκε και λειτουργεί σε έναν άνετο χώρο 1.400 τ.μ. με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του συνανθρώπου μας.

Το πολιτισμένο περιβάλλον απαλλάσσει τον άνθρωπο από το άγχος της ιατρικής εξέτασης, ενώ η φροντίδα του προσωπικού του δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας.

Τα τμήματα της μονάδος είναι εξοπλισμένα με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία λειτουργούν με την ευθύνη και την επίβλεψη άρτια εξειδικευμένου προσωπικού, ένας συνδυασμός που εγγυάται την ορθή διάγνωση και επομένως θεραπεία των ασθενών.

Αναφορικά με την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων η μονάδα συμμετέχει σε εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους.
Τηρεί διαδικασίες ποιότητας σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
Εφαρμόζει προγραμματισμένο έλεγχο & συντήρηση των μηχανημάτων.
Εφαρμόζει πρόγραμμα διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων μέσω πιστοποιημένης εταιρίας.
Ως αποτέλεσμα της οργανωτικής δομής λαμβάνει ΠΡΩΤΕΣ & ΔΕΥΤΕΡΕΣ θέσεις/κατατάξεις σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.
 
Αναζήτηση Περιοχών
Επαγγελματικές Κατηγορίες

© Διαγνωστικά Κέντρα | All rights reserved